Jord observasjon ved Gartveitvegen, Kvam (Vestland/Kvam).
Observert av
Kommunegeologen
Gruppe
Flaum og skred i Kvam
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
28. april 2020 kl. 08:45
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Når skjedde skredet tidligst
1. januar 2019 kl. 00:00
Når skjedde skredet senest
27. april 2020 kl. 11:00
Type skred
Steinsprang
Størrelse
< 100 m3
Trigger
Annet (skriv i kommentar)
Kommentar
Kvam, Gartveitvegen. Under arbeid i hagen bak eit bustadhus i Gartveitvegen vart det oppdaga ein stein i steinspranggjerde. Utan fanggjerde så hadde steinen kome inn på eigedommen og kunne moglegvis ha truffe bustadhuset. Fanggjerdet vart satt opp i 2010/2011 med tilskot frå NVE. Kvam herad var kontakta av grunneigar måndag 27. april kl. 11 og var på synfaring morgonen etter. Ut frå synfaringa så antar med at årsaka til at steinen har kome ned i nettet er eit rotvelt i skråninga. Det ligg og nokon steinen opp etter eit tre langs skredløpet. Det er usikkert når rotvelta og skredhendinga skjedde, men mest truleg ein gong i desember 2019 til februar i år (truleg ein dag med mykje nedbør, kanskje i kombinasjon med vind).

Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Kommentar
Dårleg bilde av rotvelta som truleg er årsak til at det no ligg ein stein i fanggjerde i Gartveitvegen.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Kommentar
Fleire steinar, mest truleg frå same hending som steinen som traff fanggjerdet.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Kommentar
Steinen ligg i fanggjerdet. Utan fanggjerde kunne steinen truleg kome seg ned til bustadhuset.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Kommentar
Steinen ligg i sikringsnettet like ved gjerdet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Gartveitvegen, Kvam
Varslingsregion
Vestland
Kommune
Kvam
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
87 
Laster kart