2 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
22. mai 2020 kl. 14:38
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
22.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Så vidt solpåvirka i sørvendte sider.fra 700 m og løp tik topp. Hard skare i nordvendte sider og tørr fokksnø i skyggesider

Copyright
jan arild@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Gáivuotna / Nord-Troms
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
602 
+/- nøyaktighet
32 meter
Laster kart