2 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
22. mai 2020 kl. 17:08
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemet er våte løssnkskred som løsner i solvendte sider utover ettermiddagen. Snødekket generelt virket å bære mindre påvirket av varmen i høyden og ingen skred er observert. Utover ettermiddag er det sannsynlig med våte løssnøskred i høyde opptil 7-800 m
Utvikling
Fortsatt varmt IG fint vær. Vil påvirke gi både løssnøskred og fare for væte flakskred i solvendte sider når temperaturøkning i snødekket svekker bindinger
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Gáivuotna / Nord-Troms
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
989 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart