9 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
22.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
God utsikt fra en Maritindan-topp på 900moh: Solvendt brattheng mest utsatt, men temp.stigning gir trolig skred også i delvis skyggepartier N-Ø-vendt. Muligens kan midnattsola/ morgen og kveldssol påvirke her i nord nå framover.

Copyright
OAH@SVV
Kommentar
Foto mot SV forbi Maritindan til Vside Lavangsdalen(blir d vel), myye solutløste løsmasseskred i mange brattheng.
Copyright
OAH@SVV
Kommentar
Foto fra 900moh, mot sør, obs! Enorme skavler, skavbrudd også mulig med temp.stigning!
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
8,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Klarvær og sola varmer. Men obs nattefrosten har påvirka snøen langt ut på dagen, men solvendt sikkert raskest oppvarming. I rute mot Maritindan mye vestvendt er formiddagen 11-12-tida lite solpåvirka, men på nedkjøring ca kl 15 full kollaps i skogen under ca 300m, "pillråtten" snø pga sterk soloppvarming idag.

Copyright
OAH@SVV
Kommentar
På ca 100moh begynner bekker å våkne..., langs rute ned fra Maritindan. Råtten snø i skogen, krevende skikjøring...
Copyright
OAH@SVV
Kommentar
Ca 700moh kl.15.30, såvidt soleffekt her, men øket nok på utover e.middagen.
Snødekke
Total snødybde
220 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
5 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Rim på mykt underlag
Kommentar
Fokksnø fra siste 1.5 uke ligger over gammel smrlteomvandlet snø, tildels skare.
Tester
Test
LBT @35cm Q1
Kommentar
Lett brudd i fokksnø, skaren er først på 60cm, virker som bra stabilitet mot skaren her.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
LBT @50cm Q2
Kommentar
Tungt brudd i nedre del av fokksnøen.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Solutløste skred, Ut fra obs. idag, men også noen færre skred i N-Nø-vendt
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Tidlig på dagen relativt stabilt pga nattefrost sist natt, MEN temp.økning og solpåvirkning øker skredfaren betydelig utover dagen og mot kveld, særlig i brattheng med klipper. Midnattsola kan også påvirke noe. Se skredfoto på obsTur idag til Maritindan. Obs! På utvikling også mot sørpeskred-fare der vatn samler seg i i slake områder, i kombinasjon med mye snø.
Utvikling
Som sagt over. Etter 2-3 dager med dette været vil FG gå ned, kaldere vær over helg kan faktisk bidra til FG1?
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Tenker morgen/formiddagen har FG1 etter nattefrost, men så øker til FG2 og kanskje 3 utover dagen.

Copyright
OAH@SVV
Kommentar
Flere våte solutløste løsmasseskred i nordsiden av dalen opp mot Maritindan i Ramfjord, trolig utløst i går? Ca str. 2. Typisk løst ut ved bare klipper. (som innmeldt tidligere idag).
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]OhDc1Dc1Dc1MCreated with niViz on 2020-06-01T11:20:13

Kommentar
Rett oppunder Maritind grov snøprofil på 860moh. Jakta bl.a på kantkorn ved skarelag, men vanskelig å identifisere det sikkert her. Antydning til overflaterim på overflata, sikkert pga nattefrosten...


Copyright
OAH@SVV
Kommentar
Vanskelig i kalle dette for kantkorn? Fra bruddflate på LBT på 50cm.
Copyright
OAH@SVV
Kommentar
Maritindan, på 860moh. Utsyk mot vest, Ramfjorden.
Copyright
OAH@SVV
Kommentar
860moh, ca 60cm fokksnø over skarelag, tot. 220cm snø her. Ingen tegn til særlig smelting hittil!
Copyright
OAH@SVV
Kommentar
LBT brudd på 50cm
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
861 
+/- nøyaktighet
14 meter
Laster kart