4 Snø observasjoner ved (Finnmarkskysten/Nordkapp).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
9,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
2 %
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Meget våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Lite snø i terrenget. Kun små flak, hvor snødekke har vært tykkt igjennom vinteren. Og bak fjellrykker med mye skygge fra solen

Copyright
Nsala@NVE
Kommentar
Lite snø i terrenget
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
Kommentar
Utløsbarheten for naturlig utløste skred, vurderes til (minimal svekkelse)
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen ny skredaktivitet de siste ukene. Til tross for flere perioder med høye tempraturer og regn. Lite snø begrenser størrelse på eventuelt skred, til størrelse (1 små) få plasser hvor det ennå er snø
Utvikling
Snøen virker å være godt stabilisert. Regn og høye temperaturer framover vil antagelig ikke endre faregraden
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Nordkapp / Finnmarkskysten
Varslingsregion
Finnmarkskysten
Kommune
Nordkapp
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
129 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart