Jord observasjon ved (Trøndelag/Indre Fosen).
Observert av
ide@nve
Kompetanse
***** (Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med regObs-skjema.)
Tidspunkt observert
24. juni 2020 kl. 16:13
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
24. juni 2020 kl. 16:13
Når skjedde skredet senest
24. juni 2020 kl. 16:13
Type skred
Utglidning
Størrelse
< 100 m3
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Skog og landbruk areal
Omfang
Påvirket ingenting
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel ikke kjent
Kommentar
Utglidning i skråning (ca 10-20 x 5 m) utløst av erosjon og endring av bekkeleiet som følge av opplaget drivgods (trevirke). Noe usikker på tidspunkt for utglidningen, men har trolig skjedd i forbindelse med høyere vannføring i vår.

Copyright
ide@nve
Kommentar
Nedstrøms for utglidningen. Opplagret drivgods kan ses til høyre på bildet. Dette bidrar til å styre elvestrømmen mer mot skråningen der utglidningen har skjedd.
Copyright
ide@nve
Kommentar
Nedstrøms for utglidningen
Copyright
ide@nve
Kommentar
Elva har endret retning og blitt styrt mer mot skråningen som følge av opplagret trevirke nedstrøms. En steinranke midt i elva bidrar til retningsendringen.
Copyright
ide@nve
Kommentar
Utglidning utløst av erosjon. Bilde tatt fra oppstrøms side
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Indre Fosen / Trøndelag
Varslingsregion
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
13 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart