Jord observasjon ved Helvetestinden ved Bunessanden (Nordland/MOSKENES).
Observert av
Graziella@NVE
Kildeangivelse
Lest i avis/rapport
Kompetanse
***** (Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med regObs-skjema.)
Tidspunkt observert
23. juli 2020 kl. 16:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
23. juli 2020 kl. 06:00
Når skjedde skredet senest
23. juli 2020 kl. 08:00
Type skred
Steinsprang
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Annet
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel ikke gitt
Kommentar
Mulig steinsprang fra Helvetestinden. Det gikk 2 skred. En natt til torsdag og en andre torsdag tidlig på morgenen. Usikker om forekom de denne uke eller forrige uke. Lofot-tidende skriver: "Helvetestinden er kjent for å slippe fra seg litt stein ved jevne mellomrom. I natt gikk det ras ned på Bunessanden, og i dag tidlig gikk det et nytt ras nært/ over stien som går opp til Helvetestinden, sa Kvalshaug til Lofot-Tidende onsdag i forrige uke."
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Helvetestinden ved Bunessanden
Varslingsregion
Nordland
Kommune
MOSKENES
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
574 
+/- nøyaktighet
500 meter
Laster kart