2 Jord observasjoner ved (Troms og Finnmark/Skjervøy).
Observert av
Ørjan Myrvoll
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
27. juli 2020 kl. 17:53
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Sprekker/sig i terrenget
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ca 100 m bred "skredkant" på tvers øst/vest i løsmassene i fjellsiden, ca 140-150 moh. Fortsetter nedover et stykke til utløst jordskred.
Andre faretegn (spesifiser)
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Jordskredet har tatt en sving i terrenget 15 m over inngjerda beitemark med fjøs og bebyggelse, både fastboende og fritidsboliger. Massene mellom skredet og sprekken lenger opp er betydelig større og det er nå baner vei nedover. Kan et større skred ned i samme terrengfå et rettere løp/større hastighet?

Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Nede på myra stoppet det.
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Oppover fra svingen
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Utsikta lenger ned i skredet. Svinger mot vest 15 m over "sauegjerdet".
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Grunnforhold i skredet
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Glatt, skrått berg under løsmassene
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Skredløpet nedover
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Start jprdskred
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Fra toppen av sprekka mot vest
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Høyeste punkt på sprekka sees her
Copyright
Ørjan Myrvoll
Kommentar
Sprekk sett fra østligste punkt mot vest
Skred
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Når skjedde skredet tidligst
6. juni 2020 kl. 01:00
Når skjedde skredet senest
6. juni 2020 kl. 23:00
Type skred
Jordskred
Størrelse
100 - 10000 m3
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Skog og landbruk areal
Omfang
Påvirket ingenting
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel stemte
Kommentar
Jordskred fra ca. 120 moh og ned på myra. Synlig glatt fjell der løsmassene har sklidd ut.Det ble hørt et skred av to personer i området 6. juni. 12. juni ble lokale innbyggere obs på brunt vann i havet. Varsler var ikke tilstede. Ble kjent med dette i dag 27.juli.2020.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Skjervøy / Troms
Varslingsregion
Troms og Finnmark
Kommune
Skjervøy
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
120 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart