Is observasjon ved Blåsjø 1055 moh (Aust-Agder/Bykle).
Observert av
KolbjørnT
Kildeangivelse
Sett bilde/webkamera/satellitt
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
9. juli 2020 kl. 12:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Delvis islagt på målestedet
Isdekningsgrad før observasjon
Forrige obs gjelder til i går
Bæreevne
Stor fare for å gå gjennom
Kommentar
Drøyt 1/2 isfritt (søndre del) av hovedbassenget.

Fotograf
Sentinel-2
Copyright
ESA
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Blåsjø 1055 moh
Beskrivelse
Gjelder østre hovedbasseng som islegges sist
Varslingsregion
Aust-Agder
Kommune
Bykle
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1055 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart