2 Is observasjoner ved Tyrifjorden - vikene rundt Storøya 63 moh (Buskerud/Hole).
Observert av
M.Synstelien
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
13. januar 2021 kl. 15:02
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Helt islagt på målestedet
Isdekningsgrad før observasjon
Forrige obs gjelder til i går
Bæreevne
Stor fare for å gå gjennom
Skøytbarhet
Ikke skøytbart
Kommentar
Da har det kommet enda litt mer lett snø. Det er nå c 5-10 cm snø oppå veldig varierende istykkelser. Det har vært tappet en del i fjorden, men er på normalt nivå nå.

Copyright
M.Synstelien
Kommentar
Sundet ute ved Haraøya
Faretegn
Type
Kommentar
Annet (bruk kommentar)
Område: Mange vann i nærheten. Beskrivelse: Sjelden ujevn islegging og tykkelser.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Tyrifjorden - vikene rundt Storøya 63 moh
Beskrivelse
Området innenfor (nordøst) Storøya og Bønsnes
Varslingsregion
Buskerud
Kommune
Hole
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
63 
Laster kart