3 Is observasjoner ved Storvatnet (Trøndelag/Indre Fosen).
Observert av
Frode Sollie
Kompetanse
** (Erfaren obervatør.)
Tidspunkt observert
13. januar 2021 kl. 18:30
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Isdekningsgrad før observasjon
Forrige obs gjelder til i går
Bæreevne
Liten fare for å gå igjennom
Skøytbarhet
Ikke skøytbart
Istykkelse
Snø før borring
11,00 cm
Sørpe før borring
0,00 cm
Overvann før boring
Ingen
Vannflaten i hullet
likt med isoverflaten
Øverste lag
18,00 cm Stålis
Total istykkelse
18,00 cm
Faretegn
Type
Kommentar
innløpsosen er åpen
Område: På dette vannet
Utløpsosen er åpen
Område: På dette vannet
Annet (bruk kommentar)
Område: På dette vannet. Beskrivelse: Regulert vann som tappes mye for tiden. Kan være mye sprekker og råker når isen tappes ned på et skjær.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Storvatnet
Beskrivelse
Indre Fosen / Trøndelag
Varslingsregion
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
132 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart