9 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
Bjørnar@Obskorps
Kompetanse
** (Erfaren observatør uten kurs. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan regObs og Varsom formidler snøskredfare.)
Tidspunkt observert
13. januar 2021 kl. 20:51
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Svakt dempa drønn.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
0 %
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Nydeleg laussnø i skogen, men svak og/eller manglande såle. Ca 50 cm. Vindpåverka allereie før ein forlater skoggrensa. Variert hardheit over skoggrensa. Laussnøen ligg nokre stader i dyner, elles skavlar og småskavlar. Nokre oppstikkande stein. Sikker på det finst mykje god snø i beskytta områder. Kald snø, må vokse skia. Her hadde vindretninga tydeleg vore på Nordaust i det siste.
Tester
Test
LBT @80cm
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Bjørnar@Obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Mest potent der det ligg over hard skare, kombinert med tynnare og/eller fastare flak oppå. Der me ha grave dempar snøen godt kreftene frå ein skiløpar.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Vinden har variert veldig på retning under snøværet, alt unntatt aust. På natt og formiddag onsdag var det til tider sterk snøføyke frå Aust og Nordaust.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Første tur på heime sidan nyttår. Og her har skjedd omtrent det me frykta. Fjernutløysing er heilt klart mulig. Men foreløpig ikkje superlett trur eg. Me fekk heldigvis vind før snøen kom, så rim er muligens ikkje stor utbreiing på. Kantkorn rundt skare er hovedproblem. Mest potent der det ligg over hard skare og innen en halvmeter. Aktivt frå i skoggrensa, og eg tippar eigentleg til topps, i alle eksposisjonar. Det me fann av kantkorn var rundt eit skarelag som var nesten oppeten av kant. Totalt 3 cm tjukt. Dette skarelaget ligg stadvis på ruglete, hard skare. Nedbøren kom tidvis med sterk vind frå skiftande retning. Sopass sterk vind har det vore, at ein må ha store tydelege formasjonar for at det skal ha lagt seg opp store leheng. Derfor trur eg det er få heng med str 3. Mest aktuelt med str 2. Str3 i få heng og str 2 i noen heng. Det gir fg2. Utbreiing, skredstr og eigenskapar på kantkornet er lite kjent enno, men eg trur fg3 er rett foreløpig då situasjonen er kompleks.
Utvikling
Kantkornet treng regn eller kraftig mildvær for å bli ødelagt. Nedføyka svakt lag av nysnø må også vere med som problem, vil stabilisere seg, men tek tid i kulda.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Eg har ikkje sett noko skredaktivitet anna enn det vesle eg sjølv framprovoserte. Det vil vere vanskeleg framover å formidle faren når skreda uteblir anna enn når ein må ha ei tilleggsbelastning. Særleg mtp stadvis godt skiføre og fint vær.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]Ohe1Oze1.5ca(c)cCreated with niViz on 2021-01-18T12:20:48


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
723 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart