10 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. januar 2021 kl. 09:27
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Masse drønn i de fleste sørøstvendte lesider med fokksnøflak. Mer utpreget mellom 1100-1200m enn her hvor vinden har vært sterkere, men også flere drønn over 1300 moh.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Drønn. Oppsprekking ca 20 m unna
Copyright
Leif@ObsKorps
Skredaktivitet
Dato
14.01.2021
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen ferske skred. Flere fra natt til 12.01.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-11,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Fint kaldt vær

Copyright
Leif@ObsKorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Generelt lite eller ingen snø tilgengelig for vindtransport over skoggrensa. Hovedsaklig vindpakket hardt, is/skare oppå kant ved tynt snødekke der det er avblåst. Nedføyket kant gir utpreget drønn spesielt i ledider for tidligere nv vind. I skogen løs fin snø.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Mot vest. Noe større skavler har bygd seg opp i østvendte leheng.
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Mot øst. Fremdeles snø mot vest men noe mer avblåst der nv vinden tok hardt.
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Mot nø
Tester
Test
LBT @21cm Q1
Kommentar
I kant under fokksnø. Lett belastning.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 11@21cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
Også kollaps i kant under skaren.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Ectp11@21 Q1 kant over skare. Også kollaps under skaren.
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Lbt @21 Q1.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1400 meter.
Nedre høyde: 1000 meter.
Kommentar
Skredproblemet vil være mindre utpreget der vinden har tatt hardt, da flakene er hardere og mindre. Vindretningen skiftet fra V-NV til NØ i løpet av natt til 11.01, moe som kan gjøre at en muligens kan finne noen mindre flak også i SV. Men trolig ikke nok snø tilgjengelig for transport til at det er noe å bry seg med.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Den kraftige vinden natt til 12.01 har ført til hovedsakelig vindpakket hardt snødekke over tregrensa. Lommer med mykere snø mot SØ som har ligget i le. Fokksnøen er vanskelig å påvirke i seg selv, men under ligger flere lag kantkornet snø. Kollaps i dette er typisk når en beveger seg inn på jevnere fokksnøflak, og drønnene forplanter seg godt. Fare for fjernutløsning er absolutt tilstede. Den kraftige vinden som i hovedsak har vært av vestlig til nordlig retning i begynnelsen har ført til at hovedutbredelsen av fokksnøen er øst til sørvendt. Østlig kraftig vind har trolig ikke ført mye snø over mot vest, da denne allerede var sterkt vindpåvirket. Ingen faretegn utover drønn i dag, og dette gjør at folk kan få inntrykk av at snødekket er stabilt. Større grupper er særlig utsatt. FG 3 i dag.
Utvikling
Stor temperaturgradient i snødekket og kantkorndannelsen vil bare fortsette. Men fokksnøen over vil bli hardere og vanskeligere å påvirke for enkeltpersoner. Når en bør ned på 2 vil være vanskelig å bedømme....
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer svært godt.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]z1Dz(e)1.5 - 2Dz1.5De2DOhDe2Dz1Dd0.7DECTP11(1) Kantlag over skare.(2) Porøs skare(1)(2)Created with niViz on 2021-01-18T12:07:36

Kommentar
Kun øverste lag av relevans nå


Copyright
Leif@ObsKorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1320 
+/- nøyaktighet
32 meter
Laster kart