3 Snø observasjoner ved (Heiane/Åseral).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
14.01.2021
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Flere (6-10)
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
14.01.2021 11:00
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
3 - Store
Skredutløser
Ukjent
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng

Copyright
Nina@Obskorps
Copyright
Nina@Obskorps
Copyright
Nina@Obskorps
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Alle bilder er av samme skred, som har en ca bredde på 50m. Tatt av løypekjører og videresendt til meg. Vet ikke når det gikk og om det er naturlig utløst, men tipper på det. Litt usikker på om det skal settes på str 2 el 3. Han varsler også om flere små skred forskjellige plasser i fjellet, mest i østvendt terreng, men varierer litt.
Aktivitet
Ukjent
Observasjonstype
Snø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Åseral / Vest-Agder
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Åseral
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
926 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart