Tur

Tidsperiode
Siste døgn eller velg dato:
Fra
Til
Regioner
Regioner i blått varsles kun ved faregrad 4 og 5
Innmeldt tur [1]
Observatør
mbie@obskorps
Turtype
Privat tur
Forventet ferdig
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Solpåvirkning av snødekket. Våte løssnøskred.
Innmeldt tur [2]
Observatør
Urpu@Romsdal
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
Turen avsluttet?
Nei
Kommentar
Trollstigen
Innmeldt tur [3]
Observatør
Albert
Turtype
Ordinært oppdrag for skredvarslinga
Forventet ferdig
Avsluttet
Kommentar
Leirdalen.